Zooblogg

CCF - projektet

För hundra år sedan var världspopulationen av vilda geparder 100 000 individer. Idag återstår endast 12 500.

Cheetah Conservation Fund (CCF) bildades 1990 och arbetar för att säkerställa en framtid för geparden och dess livsmiljö. Borås Djurpark bidrar årligen med finansiell hjälp till CCF. I Namibia finns ungefär 3 000 geparder av världens totalt ca 12 500 djur, där majoriteten av dessa geparder lever utanför skyddade områden. CCFs bas ligger ungefär 23 mil norr om huvudstaden Windhoek och verksamheten finansieras genom donationer.  En viktig del av CCF:s arbete består av forskning, där bland annat gepardens levnadsvanor studeras med hjälp av radiosändare. CCF bedriver genetisk och veterinärmedicinsk forskning i samarbete med universitet och djurparker runt om i världen, samt ansvarar för den internationella stamboken för gepard. Vissa av de geparder som omhändertas kan inte återföras till det vilda. De kan vara för unga för att återintroduceras, men även så svårt skadade att en introduktion tillbaka till vildmarken är omöjlig. Dessa individer blir tills vidare kvar i CCF:s vård och får agera som ambassadörer för arten i ett informativt och utbildande syfte.

Alla CCF:s aktiviteter sker i nära samverkan med lokalbefolkningen och markägarna. Attityder och viljan från farmarna att samarbeta med CCf är en förutsättning för att lyckas med att bevara geparden. Därför har stor energi lagts ned på att etablera så goda kontakter som möjligt med dessa människor. Vill du läsa mer kan du göra det på CCF’s hemsida www.cheetah.org.

Borås Djurpark ger årligen bidrag till CCF:s arbete för gepardens fortlevnad och har gjort nysatsningar på djurparkens egna resurser för geparder. År 1998 ställdes en anläggning på 7000 kvm till förfogande för geparderna i Borås. Borås Djurparks donationer kommer från besökares gåvor i sparbössan inne i rovdjurshuset, men också genom sålda vattenflaskor där 1 kr från varje såld flaska av djurparkens ”Gepardvatten” oavkortat går till CCF, samt vissa bidrar från andra organisationer och privatpersoner.

 

Du kan också hjälpa till!

Sätt in ditt bidrag på  postgironummer: 431 13 69 - 5, ange “CCF” i betalningsmeddelandet.